Honda Civic 2022 thiết kế mới trang bị mới giá thành mới đã có mặt Honda Long Biên

Honda Civic 2022 thiết kế mới trang bị mới giá thành mới đã có mặt Honda Long Biên

Giá xe Honda Civic niêm yết và lăn bánh tháng 3/2022 Giá xe Honda Civic mới có sự điều chỉnh giảm so với phiên bản cũ, trong đó bản RS giảm nhiều nhất xuống còn 870 triệu đồng thay vì 929 triệu như trước. Bản 1.8G giảm 19 triệu và bản 1.8E tăng nhẹ 1 triệu đồng. Cụ thể, giá xe Honda Civic 2022 mới …